อัตราการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝนนั้นเป็นช่วงที่มีอัตราการเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ สูงมากที่สุด เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆอย่าง บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นช่วงหน้าฝน เพื่อให้ผู้ใช้งานรถยนต์มีความระมัดระวังในการขับขี่ช่วงหน้าฝนมากยิ่งขึ้น

อุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่มักเกิดขึ้นช่วงหน้าฝนอันดับต้น ๆนั้นมักจะมาจากการที่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากฝนที่ตกลงมานั้นทำให้ถนนลื่น จึงมักจะทำให้รถยนต์เบรกไม่อยู่ ยิ่งหากขับรถยนต์ด้วยความเร็วแล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้การเบรกรถยนต์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นอุบัติเหตุที่ตามมาจึงมักจะเป็นการเบรกไม่อยู่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเอง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การขับรถยนต์ด้วยความเร็วที่ลดลงจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเบรกไม่อยู่ได้มากขึ้น

ทัศนวิสัยในการมองเห็นที่แย่ลงในช่วงหน้าฝนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นกัน ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มองถนนหนทางได้ไม่ชัดเจน จึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น ดังนั้นคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่แย่ลง และมีการเตรียมพร้อมโดยการเปิดไฟหน้ารถยนต์ไว้ เพื่อให้รถยนต์คันที่สวนมานั้นมองเห็นรถยนต์ของคุณได้อย่างชัดเจน จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

น้ำขังบนพื้นถนนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีน้ำขังบนถนนเกิดขึ้น หากผู้ที่ผ่านไปในเส้นทางนั้น ๆไม่ชำนาญเส้นทางอาจไม่ทราบว่าพื้นถนนในจุดนั้นมีหลุมบ่อ เพราะมีน้ำที่ขังอยู่ ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หากรถยนต์ตกลงไปในหลุมบ่อนั้น ดังนั้นหากคุณไม่ชำนาญเส้นทางนั้น ๆ และมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถยนต์ไปในเส้นทางนั้นในช่วงหน้าฝน ให้คุณสังเกตพื้นถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอย่างเท่าตัว

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงหน้าฝนก็คือ สิ่งกีดขวางต่าง ๆที่หักหรือโค่นลงมา เนื่องจากแรงลม และฝนที่ตกอย่างหนัก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นหากเป็นไปได้เมื่อมีฝนตกหนักการไม่ฝืนที่จะขับรถยนต์ไปต่อนั้นจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามคุณรู้หรือไม่ว่าคนญี่ปุ่นนั้นเคล็ดลับ การประหยัดน้ำมันรถยนต์ มาดูกันเลย