ความเชื่อเรื่องโชค คนมีรถยนต์ต้องรู้สิ่งของอัปมงคล ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์

ความเชื่อเรื่องโชคหรือดวงต่าง ๆเป็นการใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธ ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะมีความเชื่อในเรื่องของโชค และดวงเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่สิ่งของที่ช่วยในการเสริมโชค และดวงเท่านั้นยังมีสิ่งของอัปมงคลที่ควรที่จะหลีกเลี่ยง บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกให้ คนมีรถยนต์ต้องรู้สิ่งของอัปมงคล ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ จะมีอะไรบ้าง และเพราะอะไรถึงไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ตามบทความนี้ไปดูกันเลย

กระจกแตกหรือร้าว” กระจกที่แตกหรือร้าวเป็นสิ่งของอัปมงคลที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ เพราะตามความเชื่อแล้วนั้นกระจกที่แตกหรือร้าวจะทำให้ความสัมพันธ์เกิดความขัดแย้ง แตกแยก ไม่ว่าใครที่ขึ้นมาบนรถยนต์ที่มีกระจกแตกหรือร้าวอยู่ก็จะต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดใจกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นคนมีรถยนต์ต้องรู้ไว้ว่าไม่ควรที่จะเก็บกระจกแตกหรือร้าวไว้ภายในรถยนต์ หรือหากมีกระจกรถยนต์ส่วนไหนที่แตกหรือร้าวก็ควรที่จะรีบทำการเปลี่ยนทันที

พวงมาลัยแห้ง” หลายคนมักจะนำพวงมาลัยมาไหว้แม่ย่านางของรถยนต์เพื่อช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทาง แต่ทั้งนี้หากพวงมาลัยที่นำมาไหว้นั้นเริ่มที่จะแห้งเหี่ยวก็ให้นำออกทันที เพราะพวกมาลัยแห้งถือเป็นสิ่งของอัปมงคลอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ เพราะตามความเชื่อแล้วการเก็บพวงมาลัยแห้งไว้ในรถยนต์จะทำให้การเดินทางนั้นไม่ราบรื่น และติดขัดต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ

คนมีรถยนต์ต้องรู้สิ่งของอัปมงคล ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์อย่างยิ่งคือ “นาฬิกาตาย” ตามความเชื่อนั้นไม่ว่าจะภายในรถยนต์หรือในบ้านก็ไม่ควรที่จะเก็บนาฬิกาตายไว้หรือหากสามารถที่จะเปลี่ยนถ่านได้ก็ให้ทำทันที เพราะตามความเชื่อของคนไทยโบราณนาฬิกาตายเป็นสิ่งของ ๆคนตาย ซึ่งหากเก็บไว้ภายในรถยนต์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ “สิ่งของ ๆผู้เสียชีวิต” เป็นอีกสิ่งของอัปมงคลที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการระลึกถึงผู้ที่จากไป แต่การเก็บสิ่งของ ๆผู้เสียชีวิตไว้ในรถยนต์ ตามความเชื่อแล้วจะทำให้ผู้ที่เสียชีวิตเกิดความกังวลใจ และความห่วง จึงควรที่จะเก็บของ ๆผู้เสียชีวิตไว้ภายในห้องพระจะดีที่สุด ไม่ควรที่จะนำมาเก็บไว้ในรถยนต์

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามผลเสียของการขับรถยนต์ตกหลุม บ่อย ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามมาก ๆ