ความรู้เกี่ยวกับอายุของรถยนต์กับการทำ ประกันรถยนต์ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอายุของรถยนต์กับการทำ ประกันรถยนต์ ว่ารถยนต์อายุเท่าไหร่ควรทำประกันรถยนต์ชั้นไหนจึงจะเหมาะสม และได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปดูกันเลย

ประกันรถยนต์ชั้น1 การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นตามหลักเกณฑ์ทั่ว ๆไปแล้วรถยนต์จะต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี หากเกินกว่านี้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันรถยนต์นั้น ๆจะพิจารณา โดยรถยนต์นั้น ๆจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี

จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาในการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้น เหมาะสำหรับรถป้ายแดง และผู้ขับรถยนต์มือใหม่ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานรถยนต์มากที่สุด

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ การทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ อายุของรถยนต์จะต้องไม่เกิน 15 ปีเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ นี้เหมาะแก่ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติในการขับรถชนไม่ว่าจะเป็นแบบมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม

จึงจะสามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 2+ นี้ได้ ข้อดีของประกันรถยนต์ชั้น 2+ คือ การคุ้มครองที่ครอบคลุมจนแทบจะเทียบเท่ากับประกันชั้น 1 เลยทีเดียว ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการทำประกันรถยนต์ที่ต่ำกว่าอีกด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ อายุของรถยนต์กับการทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้นเหมือนกันกับประกันชั้น 2+ คืออายุของรถยนต์จะต้องไม่เกิน 15 ปี ข้อดีของประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้คือ มีราคาที่ค่อนข้างเหมาะสม

แต่มีข้อเสียตรงที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ นี้จึงเหมาะกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ๆไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจะคุ้มค่ามากที่สุด

ประกันรถยนต์ชั้น 2 การทำประกันรถยนต์ชั้นนี้อายุของรถยนต์จะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์สักเท่าไหร่ เพราะประกันรถยนต์ชั้น 2 นี้จะครอบคลุมได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการถูกโจรกรรมรถยนต์ จึงเหมาะกับผู้ที่จอดรถยนต์อยู่กับที่เป็นเวลานาน

ซึ่งเสี่ยงที่รถยนต์จะถูกโจรกรรม ประกันรถยนต์ ชั้น 3 สำหรับการทำประกันรถยนต์ชั้น 3 นี้เหมาะกับรถยนต์ที่ค่อนข้างจะเก่า โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี จึงจะสามารถทำประกันรถยนต์ชนิดนี้ได้ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 3 ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชำนาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะทางบริษัทประกันรถยนต์จะชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณีเท่านั้น

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามจีเอมมอเตอร์ได้ตัดสินใจเรียกคืนรถยนต์ เชฟโรเลตครูซ ถุกเรียกคืนเพราะน้ำมันรั่ว