ขอนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ รถยนต์ ข่าวสารที่คุณอาจยังไม่รู้

รถยนต์ คือ พาหนะทางบกที่วิ่งหรือมีการขับเคลื่อนล้อ ที่มีพลังงานเป็นตัวประสาน เพื่อใช้ในการขนส่ง หรือในทางธุรกิจ ก่อนที่โลกเราจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การสัญจรและการขนส่งต้องใช้แรงงานจากสัตว์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนไปให้พลังงานไอน้ำ ในปี ค.ศ. 1886 วิศวกรชาวเยอรมันชื่อ คาร์ล เบนซ์ ได้สร้างรถยนต์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน

โดยการใช้โครงสร้างระบบลูกสูบ มีการเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเพื่อการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวให้เป็นก๊าซ และมีวาล์วไอดีไอเสีย เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เครื่องยนต์นี้ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 มีผู้เริ่มคิดระบบเครื่องยนต์ดีเซล โดยนายรูดอล์ฟ ดีเซล ทำได้สำเร็จเป็นคนแรก

ในบ้านเราเริ่มมี รถยนต์ ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2446 หรือค.ศ. 1903 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้วเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นำรถยนต์เข้าเฝ้าถวายเป็นครั้งแรก ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายังมีการพัฒนาไม่เต็มที่นัก ที่เห็นชัดก็ได้แก่ ระบบแบตเตอรี่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ การชาร์จไฟแต่ละครั้งยังต้องให้เวลานาน ทำให้เสียเวลามากโดยใช่เหตุ ถ้าในอนาคตสามารถทำได้ดีกว่านี้ทั้งเวลาในการชาร์จไฟ และระยะทางในการใช้งานที่ยาวไกลขึ้น ก็จะให้ได้รับความนิยม และรถยนต์ปัจจุบันที่ในระบบน้ำมันก็คงหมดความนิยม อีกอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้านั้นยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ 

น้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มราคาที่ถูกลง อาจเป็นด้วยปัจจัยหลายอย่าง เท่าที่เห็นก็คงเป็นเพราะประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ยังตอลงกันไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้รถ กับระบบขนส่งมวลชน ทำให้การใช้รถยนต์ของประชาชนน้อยลง และน้ำมันเริ่มขายไม่ออกก็เป็นได้

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามฮุนได ที่ปล่อยภาพหลุดของรุ่นอิเลนตร้า เตรียมจะพัฒนารถยนต์ของตัวเองขึ้นมา