กฎข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานรถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่นั้นเกิดจากรถบรรทุก แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้มีรถบรรทุกเลยได้ เพราะรถบรรทุกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการบรรทุกสิ่งของขนาดใหญ่ ซึ่งจากการที่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกบ่อยครั้ง จึงได้มีกฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกออกมา บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกว่า กฎข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานรถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร ตามบทความนี้ไปดูกันเลย

กฎข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานรถบรรทุก ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันดับแรกก็คือ ในเรื่องของน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกนั้นจะต้องไม่เกินตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกนั้น ๆ เพราะการที่รถบรรทุกนั้นบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จะส่งผลเสียต่อถนนหนทาง ซึ่งทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังมีความอันตรายในด้านอื่น ๆมากมายอีกด้วย

คุณอาจเคยได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับตู้ Container ที่รถบรรทุกนั้นบรรทุกมา และไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการล็อกใด ๆ จนทำให้ตู้ Container ตกลงมาระหว่างทาง และก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย จึงได้มีกฎหมายที่ออกมาให้ผู้ที่ใช้งานรถบรรทุกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีก โดยการที่รถบรรทุกจะบรรทุกตู้ Container ทุกครั้งจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการล็อกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

เนื่องจากรถบรรทุกนั้นมีความยาวของตัวรถมากกว่ารถทั่ว ๆไป ในช่วงเวลากลางคืนจึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย ดังนั้นกฎข้อสำคัญอีกหนึ่งข้อที่ผู้ใช้งานรถบรรทุกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือ ให้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงในจุดที่เหมาะสมของรถบรรทุก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนนั่นเอง

ในปัจจุบันได้มีกฎหมายบังคับใช้สำหรับผู้ใช้งานรถบรรทุกคือ รถบรรทุก ทุกคันนั้นจะต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อเป็นการวัดระดับความเร็วในการขับขี่ของผู้ใช้งานรถบรรทุกว่าอยู่ในความเร็วตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้หากผู้ใช้งานรถบรรทุกเกิดความเหนื่อยล้าในขณะที่กำลังขับรถบรรทุกอยู่นั้นระบบ GPS จะสามารถแจ้งเตือนไปยังศูนย์หรือบริษัทของรถบรรทุกนั้น ๆได้อีกด้วย

การติดตั้งระบบ GPS กับรถบรรทุกจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ผู้ใช้งานรถบรรทุกจึงไม่ควรที่จะละเลย และปฏิบัติตามกฎข้อสำคัญทุกข้ออย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนน

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ อุบัติเหตุรถชนบนท้องถนน เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

You may have missed