ตั้งพระหน้ารถยนต์ เพื่อคุ้มครอง ให้ถูกต้องปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

การตั้งพระไว้หน้ารถยนต์เพื่อคุ้มครอง และให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพุทธส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้การ ตั้งพระหน้ารถยนต์ นั้นก็ควรที่จะต้องตั้งให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกวิธีในการตั้งพระหน้ารถยนต์ให้ถูกต้อง ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วตามบทความนี้ไปดูพร้อม ๆกันเลย

ตั้งพระหน้ารถยนต์ ให้ถูกต้อง ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอันดับแรกนั้นพระที่นำมาตั้งหน้ารถยนต์จะต้องเป็นพระที่มีขนาดเล็ก

ไม่ใหญ่จนเกินไป เพราะจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายในขณะขับขี่รถยนต์ได้ ดังนั้นเลือกเป็นพระองค์เล็ก ๆจะดีกว่า อีกทั้งกาวที่ใช้ในการติดองค์พระเข้ากันกับรถยนต์จะต้องเป็นกาวที่ได้มาตรฐาน สามารถทนกับความร้อนได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดหรือหลุดออกมาในขณะที่รถยนต์เกิดการกระแทกนั่นเอง

พระที่นำมาตั้งหน้ารถยนต์นั้นควรที่จะเป็นองค์พระที่สามารถติดตั้งบริเวณหน้า Console รถยนต์ได้ ไม่ควรที่จะนำมาแขวนไว้บริเวณกระจกมองหลัง เพราะในขณะที่ขับรถยนต์บริเวณพื้นผิวถนนที่มีความขรุขระนั้นจะทำให้ส่ายไปมา ซึ่งอาจไปบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้เลยทีเดียว

การตั้งพระหน้ารถยนต์ให้ถูกต้องนั้นจะต้องไม่ตั้งพระในบริเวณที่ Airbag จะทำงาน เพราะในขณะที่ Airbag ทำงานนั้นพระที่ติดอยู่จะถูกดันออกมาด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้เลยทีเดียว อีกทั้งการตั้งพระหน้ารถยนต์นั้นไม่ควรที่จะนำพระที่มีลักษณะยอดเป็นสามเหลี่ยมหรือมีวัสดุที่ทำจากกระจก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจทำอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

การตั้งพระหน้ารถยนต์นั้นไม่ควรที่จะติดตั้งมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นไม่ชัดเจน จึงอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วนั้นบริเวณหน้า Console รถยนต์ไม่ควรที่จะติดตั้งสิ่งใด ๆเพื่อไม่ไปบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย แต่หากคุณบูชา และนับถือ ต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถยนต์ไว้เพื่อความอุ่นใจก็สามารถที่จะทำได้ เพียงแต่ต้องติดตั้งให้ถูกต้องเท่านั้น เพียงเท่านี้การใช้งานรถยนต์ของคุณก็จะปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

ติดตาม วงการรถ BMW มือสอง และติดตาม คุณรู้หรือไม่ว่า อาการป่วยแบบใดที่ไม่ควรขับรถยนต์ ความอันตรายใกล้ตัว