สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ หยุดอ่านสักนิด ถ้ารักชีวิตและรถยนต์ของท่าน

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์

หลาย ๆ พฤติกรรมที่ผู้ขับรถยนต์ไม่เคยรู้ว่าเป็น สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ เพราะจะเป็นการทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพเร็วมากกว่าปกติ บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ เพื่อให้ได้รู้ และเข้าใจว่าพฤติกรรมที่กำลังทำอยู่นั้นจะทำให้รถยนต์ของคุณชำรุดเสียหาย

ผู้คนส่วนมากนั้นมักจะไม่ลดความเร็วในขณะขับรถยนต์ผ่านลูกระนาดหรือทางต่างระดับต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้รถยนต์ของคุณนั้นสามารถที่จะเกิดความเสียหายได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากช่วงล่างของรถยนต์นั้นจะต้องรับแรงกระแทกจากน้ำหนักของรถยนต์มากกว่าปกติ ผู้ที่ขับรถยนต์ในลักษณะนี้จึงมักจะพบกับปัญหาที่เกิดกับช่วงล่างของรถยนต์บ่อยครั้ง

หลาย ๆคนมักจะดับเครื่องรถยนต์โดยที่ยังไม่ปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ แต่คุณอาจไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ คุณควรที่จะปิดเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ก่อนการดับเครื่องรถยนต์ทุกครั้ง เพราะการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้แล้วดับเครื่องรถยนต์จะเป็นการกระชากไฟออกจากระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ ซึ่งหากทำบ่อยครั้งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์อย่างแน่นอน

ผู้ใช้งานรถยนต์ส่วนมากนั้นมักจะไม่ค่อยเติมลมยางรถยนต์หากไม่ได้ใช้งานในระยะทางไกล ๆ นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะใช้งานรถยนต์ในระยะทางเท่าใดก็ตามก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คลมยางรถยนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆขึ้นได้ เช่น ยางรั่ว ยางระเบิด เป็นต้น

ในขณะขับรถยนต์นั้นเมื่อติดไฟแดงผู้คนส่วนมากมักจะเข้าเกียร์ D และเหยียบเบรกไว้เพื่อให้สะดวกต่อการออกตัว แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในขณะที่ติดไฟแดงคุณจึงควรที่จะเปลี่ยนมาเข้าเกียร์ว่าง และใช้เบรกมือแทนจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า

สิ่งที่ผู้คนส่วนมากนั้นมักจะไม่ทำด้วยความเร่งรีบ และความเคยชินก็คือ การติดเครื่องรถยนต์ทันทีเมื่อต้องการใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นคุณควรที่จะสละเวลาสักนิดตรวจเช็คให้รอบคอบก่อนว่าภายในรถยนต์ของคุณนั้นมีอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ เปิดทิ้งไว้หรือไม่ คุณควรที่จะถอดอุปกรณ์ และปิดระบบต่าง ๆให้หมดก่อนการติดเครื่องรถยนต์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ นั้นดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์มากเกินกว่าปกติ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ และ เราจะพาคุณไปดูเรื่องอันตรายของผู้หญิงขณะขับรถยนต์บอกเลยว่าควรหยุด