มารยาทในการจอดรถยนต์ ที่ดีจอดรถในที่สาธารณควรปฏิบัติตนอย่างไร

มารยาทในการจอดรถยนต์

การจอดรถยนต์ตามสถานที่ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถยนต์โดยเฉพาะหรือสถานที่อื่น ๆก็ตาม ผู้ขับรถยนต์ควรที่จะมีมารยาทในการจอดรถยนต์ที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถยนต์ของเรา และผู้อื่น บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะแนะนำ มารยาทในการจอดรถยนต์ ที่ดีที่ผู้ขับรถยนต์ควรที่จะทำในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่น

การจอดรถยนต์ใกล้กับปากซอยเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถยนต์ไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการจอดรถยนต์ เป็นการขวางทางเข้าออกจากซอยนั้น ๆของผู้อื่น และยังเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย และอาจก่อให้เสี่ยงมีปัญหามีปากเสียงกันกับผู้อื่นได้ ซึ่งผู้ขับรถยนต์ไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง

ทางแยกในซอยที่ค่อนข้างจะแคบ ไม่ควรที่จะจอดรถยนต์อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่นที่สวนทางเข้ามาเป็นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดปัญหารถติดได้ ไม่ว่าจะจอดในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม คุณไม่ควรที่จะทำเพราะเป็นมารยาทในการจอดรถยนต์ที่ไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง

มารยาทในการจอดรถยนต์ที่ดีนั้น ก่อนการจอดรถยนต์ทุกครั้งคุณควรที่จะมองดูรอบ ๆก่อนว่ามีรถยนต์คันอื่นเปิดไฟกระพริบเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าจะจอดรถยนต์อยู่หรือไม่ เพราะหากคุณแทรกเข้าไปจอด จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีมารยาทในการจอดรถยนต์ทันที ดังนั้นคุณจึงควรที่จะสังเกตรถยนต์รอบข้างก่อนการจอดรถยนต์ทุกครั้ง

การจอดรถยนต์โดยการหันหน้ารถยนต์สวนกันกับทางรถวิ่งนั้นเป็นมารยาทในการจอดรถยนต์ที่ไม่ดี และยังเป็นการจอดรถยนต์ที่ผิดกฎหมายอีกด้วย คุณสามารถที่จะโดนใบสั่งเรียกเก็บค่าปรับได้ ดังนั้นคุณจึงควรที่จะจอดรถยนต์โดยการหันหน้ารถยนต์ไปทางเดียวกันกับทางที่รถวิ่ง

หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องจอดรถยนต์ซ้อนคันของผู้อื่น คุณไม่ควรที่จะลืมปลดเบรกมือไว้ เพราะเป็นมารยาทพื้นฐานในการจอดรถยนต์ รถยนต์คันอื่นจะสามารถเข็นรถยนต์ของคุณได้เมื่อต้องการที่จะออกรถยนต์ในขณะที่คุณไม่อยู่

สิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อมารยาทที่ดีในการจอดรถยนต์ คุณควรที่จะจอดรถยนต์ภายในเส้นที่กำหนดไว้ ไม่ควรที่จะจอดรถยนต์ค่อมเส้น เพราะผู้อื่นจะไม่สามารถจอดได้ เพราะถนนหนทางเป็นของทุกคนคุณจึงควรที่จะมีน้ำใจในการแบ่งปันจะเป็นมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น

ติดตามข่าวสารการรีวิวรถ และ เราขอแนะนำเคล็ดลับขับรถยนต์ช่วงหน้าฝน