เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้ง ให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้ง

การขับรถยนต์เข้าโค้งนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย เป็นจุดที่ควรระมัดระวังในการขับรถยนต์เป็นพิเศษ ยิ่งหากเป็นทางโค้งในพื้นที่ต่างจังหวัดในเขตที่มีภูเขาสูงจะยิ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำ เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้ง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ให้มีความปลอดภัยในการขับรถยนต์เข้าโค้งเพิ่มมากขึ้น

ก่อนที่จะขับรถยนต์เข้าโค้งทุกครั้งควรที่จะมองกระจกด้านข้างก่อนเสมอว่ามีรถยนต์คันอื่นอยู่หรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่จะกีดขวางการขับรถยนต์เข้าโค้ง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าโค้ง หากมีรถยนต์คันอื่นอยู่หรือมีสิ่งกีดขวางต่าง ๆจะได้ทำการหลบหลีกได้อย่างทันท่วงที ไม่ควรที่จะขับรถยนต์เข้าโค้งทันทีโดยที่ไม่มองกระจกด้านข้างก่อนอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนที่จะเข้าโค้งให้ทำการขับรถยนต์ไปอยู่ในเลนด้านนอกสุดของโค้งนั้น ๆ จะทำให้สามารถที่จะเข้าโค้งได้ง่ายมากกว่าการเข้าโค้งในเลนด้านใน เพราะมีพื้นที่ในการเข้าโค้งมาก และยังช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้งนั้นไม่ควรที่จะขับรถยนต์มาด้วยความเร็ว เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้ การขับรถยนต์เข้าโค้งจึงควรที่จะลดความเร็วของรถยนต์ก่อนที่จะเข้าโค้งนั้น ๆเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้ตามที่ต้องการ เมื่อพ้นจากทางโค้งไปแล้วจึงค่อยขับด้วยความเร็วปกติ

เคล็ดลับที่ทำให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยผู้ที่ขับรถยนต์นั้นควรที่จะเพ่งเล็งไปที่จุดยอดของโค้งทางด้านในสุดในขณะที่ทำการเข้าโค้ง เมื่อรถยนต์ของคุณเข้าใกล้ส่วนยอดของโค้งแล้วให้ทำการหมุนพวงมาลัยกลับมาอย่างช้า ๆ แต่ทั้งนี้ในขณะที่หมุนพวงมาลัยกลับนั้นห้ามผู้ขับรถยนต์หมุนพวงมาลัยแบบกะทันหันอย่างเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ได้

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการขับรถยนต์เข้าโค้งนั้นก็คือ ไม่ควรที่จะขับรถยนต์ด้วยความเร็ว เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ผู้ที่ขับรถยนต์จึงควรที่จะลดความเร็วลงทุกครั้งก่อนที่จะเข้าโค้ง

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์และเรามีเคล็ดลับการรักษารถยนต์ที่จอดนานมาฝากคุณอีกด้วย