สิ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์

สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์_2

            เมื่อไม่นานมานี้ได้ เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ รวดในวันเดียวกันถึง 5 คัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก จนในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ว่ารถยนต์ทั้ง 5 คันนั้นเกิดไฟลุกไหม้ได้อย่างไร แต่ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ระมัดระวัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งานรถยนต์ บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานรถยนต์จะได้มีวิธีในการป้องกันเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ควรรู้สิ่งที่ทำให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์

สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์_1

            สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากท่อเชื้อเพลิงของรถยนต์นั้นเกิดการรั่ว เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้งานนั้นอาจจะจอดอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานไม่ได้มีการใช้งานจนเกิดการชำรุดเสียหาย หรือการไม่ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์เป็นประจำ โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นผู้ที่ใช้งานรถยนต์จะไม่สามารถรู้ได้ว่ารถยนต์ที่กำลังใช้งานอยู่นั้นเกิดการรั่วของท่อเชื้อเพลิง เมื่อนำรถยนต์มาใช้งานจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว นี่เป็นสิ่งที่มีความเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะร้ายแรงที่สุดอาจทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ได้เลยทีเดียว

สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์_2

            ระบบต่าง ๆของรถยนต์ที่มีการหล่อลื่นด้วยน้ำมันเกิดการรั่ว เช่น ระบบน้ำมันเบรก ระบบน้ำมันเกียร์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อเกิดการรั่วของน้ำมันต่าง ๆหากไปถูกกับประกายไฟเข้าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ขึ้นได้ทันที หรืออาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ทั้งนี้ผู้ใช้งานรถยนต์จึงควรที่จะหมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอว่ามีจุดใดชำรุดเสียหาย หรือมีการรั่วซึมของน้ำมันในจุดใดหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ และป้องกันการเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ที่มีความอันตรายต่อผู้ใช้งานรถยนต์ และผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์_3

            การเติมน้ำมันผิดประเภทก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ได้เช่นกัน โดยรถยนต์ที่มักจะเกิดเพลิงไหม้จากสาเหตุการเติมน้ำมันผิดประเภทนั้นมักจะเป็นรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับน้ำมันบางประเภท เมื่อทำการเติมน้ำมันผิดประเภทกับรถยนต์รุ่นเก่าก็จะทำปฏิกิริยากับเครื่องยนต์ และทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

            ไฟฟ้าลัดวงจรก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการซ่อมแซมหรือตกแต่งสายไฟต่าง ๆภายในรถยนต์ แล้วทำการเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย หรือมีสายไฟบางจุดที่ผิดพลาด เมื่อเกิดการลัดวงจรของสายไฟจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์ขึ้น

// วงการรถ BMW มือสอง // การเช็ครถยนต์ // ระบบไฟในรถยนต์ //