ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่_1

            บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จะมาบอกวิธีในการสังเกตว่าควร เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่ หากรถยนต์ของคุณมีลักษณะตามที่บทความนี้ได้กล่าวมาก็ถึงเวลาที่คุณควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้ว เพื่อให้รถยนต์ของคุณนั้นพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ

ข้อแนะนำควร เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่ ?

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่_1

            หากคุณเริ่มรู้สึกว่ารถยนต์ของคุณนั้นเริ่มสตาร์ทยากกว่าปกตินั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ได้แล้ว เพราะการสตาร์ทรถยนต์นั้นใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ หากแบตเตอรี่รถยนต์เริ่มที่จะเสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็จะทำให้รถยนต์ของคุณนั้นสตาร์ทยากขึ้น คุณไม่ควรที่จะละเลยปัญหาในข้อนี้อย่างเด็ดขาด เพราะหากคุณปล่อยทิ้งไว้อาจสร้างปัญหากวนใจให้คุณอย่างแน่นอน หากแบตเตอรี่หมดกลางคันรถยนต์ของคุณอาจจะสตาร์ทไม่ติดอีกเลย และจะต้องเรียกช่างให้มาทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้ในขณะนั้นซึ่งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเริ่มเห็นอาการที่ผิดปกติของรถยนต์ดังกล่าวก็ควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทันที เพื่อให้รถยนต์ของคุณนั้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่_2

            ในขณะที่ใช้งานรถยนต์ในช่วงเวลากลางคืนคุณจะสังเกตได้ว่าไฟด้านหน้าของรถยนต์นั้นมีความสว่างที่น้อยลง ส่งผลทำให้คุณมองทางด้านหน้าได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร นี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณเริ่มที่จะเสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งานแล้ว เพราะแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะกักเก็บพลังงานไว้ได้มากพอเท่าที่ควร จึงทำให้ไฟหน้ารถยนต์นั้นมีความสว่างน้อยลง หากคุณเริ่มที่จะสังเกตเห็นอาการดังกล่าวของรถยนต์ก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อการใช้งานรถยนต์ของคุณ ซึ่งสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนขึ้นได้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะมองทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจน

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่_3

            เสียงแตรก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้ได้ว่าควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อไหร่ หากเสียงแตรรถยนต์ของคุณเริ่มเบาลงกว่าปกติ คุณก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณได้แล้ว เพราะกำลังไฟจากแบตเตอรี่มีไม่มากพอที่จะส่งมายังระบบแตรของรถยนต์ จึงทำให้เสียงแตรนั้นเบากว่าปกติ หากคุณปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้คนรอบข้างจะไม่สามารถได้ยินเสียงแตรจากรถยนต์ของคุณ เนื่องจากเสียงแตรรถยนต์ของคุณนั้นเบามากกว่าปกติ

// ข่าวรถยนต์ // การดุแลรักษารถ // เช็คตรวจรถยนตืเบื้องต้น //