พฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถ ใช้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยงใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ถนนหนทางที่ใช้ในการเดินทางนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิในการใช้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนก็ควรที่จะมีมารยาทในการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท และอื่น ๆอีกมากมาย บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึง พฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถ ใช้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อที่คุณจะได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การขับรถโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเมื่อต้องการที่จะเลี้ยวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถใช้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นก่อนที่จะเลี้ยวรถทุกครั้ง คุณควรที่จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว เพื่อให้รถคันที่ตามหลังคุณมาทราบ และชะลอรถได้ทัน จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

การเบรกรถกะทันหันก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถใช้ถนน เพราะจะทำให้รถที่อยู่ด้านหลังของคุณต้องเบรกอย่างกะทันหันตามไปด้วย หากโชคดีก็อาจจะเบรกทัน แต่หากรถด้านหลังของคุณเบรกไม่ทันนั้นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นการขับรถด้วยความเร็วที่คุณสามารถที่จะเบรกได้โดยที่ไม่ต้องเบรกอย่างกะทันหันนั้นจะปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนของคุณมากกว่า

การบีบแตรรถบ่อยครั้งหรือบีบแตรรถในสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉินนั่นเป็นพฤติกรรมที่คุณควรที่จะหลีกเลี่ยง เพราะอาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้เลยทีเดียว ดังนั้นแตรรถควรที่จะใช้เฉพาะเวลาที่ฉุกเฉินเท่านั้นจะดีที่สุด

การขับรถคร่อมเลนรถเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำในการใช้รถใช้ถนนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี และควรที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะการขับรถคร่อมเลนรถนั้นจะทำให้รถที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถที่จะแซงขึ้นไปได้ หากมีธุระที่เร่งด่วน ดังนั้นคุณควรที่จะขับรถให้อยู่ในเลนรถที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเอง

การเปลี่ยนเลนรถโดยกะทันหันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยง นอกจากจะเป็น พฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถ แล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงอีกด้วย ดังนั้นก่อนเปลี่ยนเลนรถทุกครั้งควรที่จะเปิดสัญญาณไฟเพื่อให้รถด้านหลังทราบก่อนที่จะเปลี่ยนเลนรถ จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามการย้อนประวัติ รถโฟล์คเต่า หรือรถเต่าทอง รถยนต์ที่มีที่มาจากฮิตเลอร์