Month: March 2023

รถยนต์ไฟฟ้า ถ้าคุณคิดว่ากำลังตัดสินใจมาใช้ล้มเลิกความคิดตอนนี้ยังทัน

ถ้าคุณคิดว่ากำลังตัดสินใจมองหา รถยนต์ไฟฟ้า มาใช้เป็นคันแรกของเรา และตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการใช้งานในเรื่องของรถยนต์ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของรถยนต์มามากกว่า 10 ปี และสนใจในเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกมาโดยตลอด แนะนำว่าให้คุณล้มเลิกความคิดตรงนี้ไปก่อน มีหลายเหตุผลที่จำเป็นจะต้องยกเลิกไปยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่สามารถปรึกษาใครได้เลย จะต้องเสียเงินกับศูนย์บริการอย่างเดียวเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถที่จะเข้าใจวิธีการดูแลซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ ทุกอย่างจะต้องใช้งานบริการจากศูนย์บริการ 100 เปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียวที่สำคัญที่สุด การออกไปเดินทางไกลหรือเดินทางต่างจังหวัด การจะแวะหาเรื่องของการชาร์จไฟหรือการ ใช้พลังงาน ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเย็นกันอยู่...