ควรรู้

สิ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถยนต์

            เมื่อไม่นานมานี้ได้ เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ รวดในวันเดียวกันถึง 5 คัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก จนในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้ว่ารถยนต์ทั้ง 5 คันนั้นเกิดไฟลุกไหม้ได้อย่างไร แต่ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ระมัดระวัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งานรถยนต์ บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่ทำให้เพลิงไหม้รถยนต์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ใช้งานรถยนต์จะได้มีวิธีในการป้องกันเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ควรรู้สิ่งที่ทำให้ เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์             สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากท่อเชื้อเพลิงของรถยนต์นั้นเกิดการรั่ว เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้งานนั้นอาจจะจอดอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานไม่ได้มีการใช้งานจนเกิดการชำรุดเสียหาย หรือการไม่ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์เป็นประจำ...