ความเป็นมารถยนต์

ขอนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ รถยนต์ ข่าวสารที่คุณอาจยังไม่รู้

รถยนต์ คือ พาหนะทางบกที่วิ่งหรือมีการขับเคลื่อนล้อ ที่มีพลังงานเป็นตัวประสาน เพื่อใช้ในการขนส่ง หรือในทางธุรกิจ ก่อนที่โลกเราจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การสัญจรและการขนส่งต้องใช้แรงงานจากสัตว์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนไปให้พลังงานไอน้ำ ในปี ค.ศ. 1886 วิศวกรชาวเยอรมันชื่อ คาร์ล เบนซ์ ได้สร้างรถยนต์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน โดยการใช้โครงสร้างระบบลูกสูบ มีการเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเพื่อการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวให้เป็นก๊าซ และมีวาล์วไอดีไอเสีย...