เครื่องยนต์ชุด VTEC-E

Honda Civic รุ่นที่ 6 รถยนต์สุดแกร่งทรงพลังปราดเปรียว เครื่องยนต์ชุด VTEC-E

บริษัทรถยนต์สุดแกร่งทรงพลังปราดเปรียว Honda Civic รุ่นที่ 6 เครื่องยนต์ชุด VTEC-E สุดแรง จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับบริษัท Hondaนั้นมีประวัติในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ค.ศ.1996 ทางบริษัทรถยนต์สุดแกร่งทรงพลังปราดเปรียวHonda ก็ได้ทำการวิจัยพัฒนา และสร้างรุ่นใหม่ เป็นรุ่นที่6 โดยที่Honda นั้นได้รับการพัฒนาโครงสร้างให้มีขนาดที่ใหญ่ทั้งโครงสร้างภายในและภายนอก...