แนะนำวิธีดูแลรถ

สัญญาณไฟเตือน หน้าปัดรถสัญลักษณ์ต่างที่ผูขับขี่ควรรู้ว่าแจ้งเตือนอะไรบ้าง

สัญลักษณ์ สัญญาณไฟเตือน หน้าปัดรถ ที่คนขับรถควรรู้ เมื่อในขณะที่กำลังขับขี่ แผงหน้าปัดรถภายในห้องโดยสารนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่มักจะมองเห็นอยู่เสมอ แม้จะไม่ได้มองตลอดเวลาก็ตาม โดยแผงหน้าปัดรถนอกจากเข็มไมล์ระยะทาง และความเร็วในการขับขี่ เกจ์น้ำมัน อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสังเกตได้อย่างสัญญาณไฟเตือนในรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรบ้าง โดยรูปสัญลักษณ์เหล่านี้ มักจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากรถ ซึ่งผู้ขับขี่ควรทราบไว้คร่าวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ ดังนี้ สัญญาณไฟเตือน หน้าปัดรถ...