Honda Accord

HondaAccord รถยนต์แห่งปี ค.ศ.1986 ที่โด่งดังรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

รถยนต์ HondaAccord สายพันธุ์แกร่งที่ได้รับการพัฒนาวิจัย และถูกผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของประเทศญี่ปุ่น Honda นั้น ต่างก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นเอง และนอกประเทศญี่ปุ่น โดยรถยนต์ Honda Accord ที่ได้รับการพัฒนาและถูกผลิตขึ้นจากทางบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ Honda นั้น ได้ถูกรับเลือกให้อยู่เป็นหนึ่งในอันดับของรถยนต์แห่งปี ค.ศ.1986 ที่โด่งดังรู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยการจัดอันดับสุดยอดรถยนต์แห่งยุคในครั้งนี้นั้น ถูกจัดขึ้นจากทางเว็ปไซต์ทีมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ จากทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา...