Civic Type R

Honda Civic Type R รถยนต์ล้ำสมัยเหนือกว่าจิตนการแห่งความเร็วที่ไม่ควรพลาด

หลังจากการถือกำเนิดขึ้นของรถยนต์ล้ำสมัยเหนือกว่าจิตนการแห่งความไว Honda Civic Type R รุ่นที่ 10 ในราวช่วงปีค.ศ.2016 และถูกวางจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้งานขับขี่ไปตามท้องถนนกันอย่างแพร่หลาย โดยผ่านมาเป็นระยะเวลาราว 1 ปี ทางบริษัทรถยนต์ล้ำสมัยเหนือกว่าจิตนการแห่งความไวHonda ก็ได้ทำการพัฒนาขยายรูปแบบของHonda Civic Type R นั้นเพิ่มเติมแตกแขนงสาขาออกมาอีก โดยที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบรถยนต์ sport...