Month: June 2020

สิ่งที่ควรเช็ครถยนต์หลังช่วงน้ำท่วม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหลังช่วงน้ำท่วม

เมื่อเข่าสู่ฤดูฝนภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นก็คือ น้ำท่วม ซึ่งหลาย ๆปีที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สิ่งของ หรือแม้กระทั่งรถยนต์ ทั้งนี้รถยนต์ที่นำไปใช้งานในช่วงน้ำท่วมนั้นอาจเกิดความชำรุดเสียหายของระบบต่าง ๆได้ บทความนี้จึงจะมาแนะนำ สิ่งที่ควรเช็ครถยนต์หลังช่วงน้ำท่วม ตามไปดูกันเลยว่าควรที่จะเช็คระบบใดของรถยนต์บ้าง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์หลังช่วงน้ำท่วม สิ่งที่ควรเช็ครถยนต์หลังช่วงน้ำท่วมที่สำคัญมากที่สุดนั้นก็คือ ระบบเบรกของรถยนต์ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้งาน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นตามท้องถนนนั้นมักจะเกิดจากการที่ระบบเบรกของรถยนต์นั้นชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ใช้งานรถยนต์ในขณะที่น้ำท่วม หรือหลังช่วงน้ำท่วม ก็ควรที่จะเช็คระบบเบรกของรถยนต์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง...

เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้ง ให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

การขับรถยนต์เข้าโค้งนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย เป็นจุดที่ควรระมัดระวังในการขับรถยนต์เป็นพิเศษ ยิ่งหากเป็นทางโค้งในพื้นที่ต่างจังหวัดในเขตที่มีภูเขาสูงจะยิ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำ เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้ง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้ที่ใช้งานรถยนต์ให้มีความปลอดภัยในการขับรถยนต์เข้าโค้งเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะขับรถยนต์เข้าโค้งทุกครั้งควรที่จะมองกระจกด้านข้างก่อนเสมอว่ามีรถยนต์คันอื่นอยู่หรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่จะกีดขวางการขับรถยนต์เข้าโค้ง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าโค้ง หากมีรถยนต์คันอื่นอยู่หรือมีสิ่งกีดขวางต่าง ๆจะได้ทำการหลบหลีกได้อย่างทันท่วงที ไม่ควรที่จะขับรถยนต์เข้าโค้งทันทีโดยที่ไม่มองกระจกด้านข้างก่อนอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ ก่อนที่จะเข้าโค้งให้ทำการขับรถยนต์ไปอยู่ในเลนด้านนอกสุดของโค้งนั้น ๆ จะทำให้สามารถที่จะเข้าโค้งได้ง่ายมากกว่าการเข้าโค้งในเลนด้านใน เพราะมีพื้นที่ในการเข้าโค้งมาก และยังช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย เคล็ดลับการขับรถยนต์เข้าโค้งนั้นไม่ควรที่จะขับรถยนต์มาด้วยความเร็ว เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ...

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมันรถยนต์ ใส่ใจสักนิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น

น้ำมันที่ใช้ในการเติมรถยนต์นั้นเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดการเผาไหม้ได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความอันตรายจึงต้องมีการระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึง สิ่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมันรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นได้ ตามบทความนี้ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่คุณไม่ควรทำในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์ น้ำมันกับไฟเป็นสิ่งที่ติดกันง่ายมากที่สุด จึงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์จึงไม่ควรที่จะสูบบุหรี่ เพราะมีความอันตรายเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดบุหรี่ และการเผาไหม้ที่บุหรี่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้หากถูกไอระเหยของน้ำมันในขณะที่กำลังเติมน้ำมันรถยนต์ ในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์นั้นไม่ควรที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด เพราะสัญญาณของโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำมันจนทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นในขณะเติมน้ำมันรถยนต์ก็ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือหรือไม่ใช้งานใด ๆทั้งสิ้น ในอดีตนั้นขณะเติมน้ำมันรถยนต์สิ่งที่ควรทำก็คือ...

สิ่งที่ควรทำเมื่อลืมกุญแจไว้ในรถยนต์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ขี้หลงขี้ลืม

ปัญหาขี้หลงขี้ลืมนั้นมักจะเป็นกันแทบทุกคน การลืมกุญแจรถยนต์ไว้ในรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคุณได้ และหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ๆควรที่จะทำอย่างไร บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำ สิ่งที่ควรทำเมื่อลืมกุญแจไว้ในรถยนต์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ขี้หลงขี้ลืม สิ่งที่ควรทำเมื่อลืมกุญแจไว้ในรถยนต์อันดับแรกคือ การตั้งสติ แล้วลองเปิดประตูรถยนต์ทุกด้านว่ามีด้านใดสามารถที่จะเปิดได้หรือไม่ หากไม่มีประตูรถยนต์ด้านใดที่สามารถเปิดได้เลย ให้ลองนึกดูว่าคุณมีกุญแจรถยนต์สำรองอีกหรือไม่ หรือสามารถที่จะหากุญแจรถยนต์สำรองได้จากที่ใด ทั้งนี้ในปัจจุบันมี Application ที่สามารถใช้ในการปลดล็อครถยนต์บางรุ่นได้ หากคุณมี Application ดังกล่าวก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาลืมกุญแจไว้ในรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย การงัดประตูรถยนต์ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ...

เคล็ดลับการรักษารถยนต์ที่จอดนาน ดูแลรถที่คุณรัก ยืดอายุการใช้งานไปได้ยาว ๆ

รถยนต์นั้นเมื่อไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆก็ควรที่จะมีการดูแลรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่เสมอเมื่อนำออกมาใช้งาน บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำ เคล็ดลับการรักษารถยนต์ที่จอดนาน ๆให้มีสภาพที่ดี และพร้อมที่จะใช้งานอยู่ตลอด หากคุณไม่ได้ใช้งานรถยนต์หรือมีการจอดอยู่กับที่เป็นเวลานาน ๆก็ควรที่จะมีการติดเครื่องรถยนต์ทุก ๆ 3-4 วัน เพื่อให้ระบบต่าง ๆของรถยนต์ได้มีการทำงานอยู่เสมอ และยังทำให้แบตเตอรี่ของรถยนต์นั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมออีกด้วย เพราะหากไม่มีการติดเครื่องรถยนต์เป็นระยะเวลานาน ๆจะส่งผลต่อแบตเตอรี่รถยนต์ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพในการใช้งานได้เร็วมากกว่าปกติ รถยนต์ที่จอดนาน ๆไม่ควรที่จะใส่เบรกมือ เพราะความชื้นจากสภาพอากาศนั้นอาจทำให้ระบบเบรกเกิดสนิมขึ้นได้ ซึ่งเมื่อนำรถยนต์กลับมาใช้งานอีกครั้งจะเกิดปัญหาในเรื่องของระบบเบรกอย่างแน่นอน...

เคล็ดลับประหยัดน้ำมันรถยนต์ ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าเดิม

การใช้งานรถยนต์นั้นหากมีเคล็ดลับที่ดีก็สามารถที่จะช่วยในการประหยัดน้ำมันรถยนต์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์อย่างหนึ่งได้ และทำให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาแนะนำ เคล็ดลับประหยัดน้ำมันรถยนต์ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่าย ๆดังนี้ ผู้คนส่วนมากมักจะมีการติดเครื่องรถยนต์ไว้ก่อนการออกรถยนต์เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นั่นทำให้เปลืองน้ำมันเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีประโยชน์ใดเลยที่คุณจะอุ่นเครื่องยนต์โดยการติดเครื่องรถยนต์ทิ้งไว้ คุณควรที่จะติดเครื่องรถยนต์เมื่อพร้อมการออกเดินทางทันที เพราะเพียงแค่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วปานกลางเป็นระยะทาง 1-2 กิโลเมตร ก็เป็นการอุ่นเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้ว ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณว่ารถยนต์ของคุณนั้นเหมาะกับน้ำมันแบบใด เพราะเมื่อรถยนต์ได้รับน้ำมันในแบบที่เหมาะสมก็จะทำให้เครื่องยนต์สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเผาผลาญน้ำมันน้อยลงนั่นเอง สิ่งของต่าง...

มารยาทในการจอดรถยนต์ ที่ดีจอดรถในที่สาธารณควรปฏิบัติตนอย่างไร

การจอดรถยนต์ตามสถานที่ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถยนต์โดยเฉพาะหรือสถานที่อื่น ๆก็ตาม ผู้ขับรถยนต์ควรที่จะมีมารยาทในการจอดรถยนต์ที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถยนต์ของเรา และผู้อื่น บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะแนะนำ มารยาทในการจอดรถยนต์ ที่ดีที่ผู้ขับรถยนต์ควรที่จะทำในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่น การจอดรถยนต์ใกล้กับปากซอยเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถยนต์ไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการจอดรถยนต์ เป็นการขวางทางเข้าออกจากซอยนั้น ๆของผู้อื่น และยังเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย และอาจก่อให้เสี่ยงมีปัญหามีปากเสียงกันกับผู้อื่นได้ ซึ่งผู้ขับรถยนต์ไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่ง ทางแยกในซอยที่ค่อนข้างจะแคบ ไม่ควรที่จะจอดรถยนต์อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่นที่สวนทางเข้ามาเป็นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดปัญหารถติดได้ ไม่ว่าจะจอดในระยะเวลาสั้น...

เคล็ดลับขับรถยนต์ช่วงหน้าฝน ฝนตกถนนลื่น ขับขี่ปลอดภัย ไม่ประมาท

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนการขับรถยนต์บนท้องถนนยิ่งต้องมีความระมัดระวังที่มากขึ้น เพราะเมื่อฝนตก ถนนลื่น สิ่งที่ตามมาก็คือ อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการขับรถยนต์ในช่วงฤดูฝนจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยสามารถที่จะทำได้โดยวิธีการง่าย ๆจาก เคล็ดลับขับรถยนต์ช่วงหน้าฝน ของบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้ที่ห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนของคุณ ช่วงหน้าฝนสิ่งที่คุณควรที่จะทำเป็นอันดับแรกก็คือ การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของคุณในเรื่องของระบบการทำงานต่าง ๆโดยเฉพาะระบบเบรก ที่ปัดน้ำฝน และสภาพการใช้งานของยางรถยนต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้งานรถยนต์ในช่วงหน้าฝนเป็นอย่างมาก คุณจึงควรที่จะตรวจเช็คเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์ของคุณ...

เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ ให้ดีพร้อมใช้งานได้ยาวนานขึ้น จะได้ไม่มีปัญหาการใช้งาน

เมื่อเราใช้งานรถยนต์แล้วเราก็ควรที่จะดูแลมันเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้น และไม่มีปัญหาต่าง ๆในระหว่างการใช้งาน ทั้งนี้บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้ก็มี เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ มาฝากผู้ที่รักรถยนต์ และต้องการที่จะถนอมรถยนต์ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ จะมีเคล็ดลับอะไรบ้างตามบทความนี้ไปดูกันเลย การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆของรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญ หากคุณอยากที่จะให้รถยนต์ของคุณนั้นมีสภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ สามารถทำได้ด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆอย่างเคร่งครัด ในคู่มือจะมีกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆของรถยนต์ คุณควรที่จะปฏิบัติตามที่คู่มือแนะนำ แค่เพียงเท่านี้ระบบการหล่อลื่นต่าง ๆภายในเครื่องรถยนต์ของคุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาแล้ว...

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ หยุดอ่านสักนิด ถ้ารักชีวิตและรถยนต์ของท่าน

หลาย ๆ พฤติกรรมที่ผู้ขับรถยนต์ไม่เคยรู้ว่าเป็น สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ เพราะจะเป็นการทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพเร็วมากกว่าปกติ บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึงสิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถยนต์ เพื่อให้ได้รู้ และเข้าใจว่าพฤติกรรมที่กำลังทำอยู่นั้นจะทำให้รถยนต์ของคุณชำรุดเสียหาย ผู้คนส่วนมากนั้นมักจะไม่ลดความเร็วในขณะขับรถยนต์ผ่านลูกระนาดหรือทางต่างระดับต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้รถยนต์ของคุณนั้นสามารถที่จะเกิดความเสียหายได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากช่วงล่างของรถยนต์นั้นจะต้องรับแรงกระแทกจากน้ำหนักของรถยนต์มากกว่าปกติ ผู้ที่ขับรถยนต์ในลักษณะนี้จึงมักจะพบกับปัญหาที่เกิดกับช่วงล่างของรถยนต์บ่อยครั้ง หลาย ๆคนมักจะดับเครื่องรถยนต์โดยที่ยังไม่ปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ แต่คุณอาจไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ คุณควรที่จะปิดเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ก่อนการดับเครื่องรถยนต์ทุกครั้ง เพราะการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้แล้วดับเครื่องรถยนต์จะเป็นการกระชากไฟออกจากระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ ซึ่งหากทำบ่อยครั้งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์อย่างแน่นอน...