ไปดูกันเลยว่าการกระทำต้องห้ามที่ ประกันรถยนต์ ไม่คุ้นครองนั้นมีอะไรบ้าง

ถึงแม้ว่ารถยนต์ของคุณนั้นจะมี ประกันรถยนต์ ชั้นดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณทำการกระทำดังกล่าวที่ขัดต่อกฎหมาย และหลักการใช้งานรถยนต์ ประกันรถยนต์ก็จะไม่คุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการกระทำในครั้งนั้น ถ้าพร้อมแล้วตามบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้ไปดูกันเลยว่าการกระทำต้องห้ามที่ประกันรถยนต์ไม่คุ้นครองนั้นมีอะไรบ้าง

การกระทำต้องห้ามที่ ประกันรถยนต์ ไม่คุ้มครองอันดับแรก เพราะเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายคือการ “เมาแล้วขับ” ซึ่งหากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาใช้งานรถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และตรวจพบว่าคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองใด ๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการขับรถยนต์ด้วยความประมาท และมีสติที่ไม่สมบูรณ์

หากรถยนต์ของคุณไม่ได้จดทะเบียนเพื่อใช้ในการลากจูงโดยเฉพาะ แต่คุณนำรถยนต์ไปใช้ในการลากจูงจะถือว่ามีความผิด และประกันรถยนต์ก็จะไม่คุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการกระทำดังกล่าว คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหาย และค่าชดเชยต่าง ๆเองทั้งหมดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใด ๆจากบริษัทประกันได้

หากตรวจพบว่าคุณนำรถยนต์ไปใช้เพื่อการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือใช้ในก่อเหตุร้ายต่าง ๆ บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุใด ๆขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ดังนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิด และจะไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆจากบริษัทประกัน

ถึงแม้ว่ารถยนต์ของคุณจะมีประกันชั้นดี แต่คุณไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกก็ตาม ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองคุณในทุก ๆกรณี เนื่องจากคุณไม่มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ แต่ยังฝ่าฝืนในการนำรถยนต์ไปใช้งาน นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วประกันรถยนต์ยังไม่คุ้มครองอีกด้วย

หากคุณนำรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการรับจ้างต่าง ๆรวมไปจนถึงการรับ และส่งผู้โดยสาร จะถือว่ามีความผิดในทางกฎหมาย และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะที่นำรถยนต์ไปใช้ในการรับจ้างหรือรับ และส่งผู้โดยสาร บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง และไม่ชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการนำรถยนต์ไปใช้งานไม่ถูกกับประเภทที่ได้มีการจดทะเบียนไว้

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามBMWเตรียมเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า รุ่นใหม่ 9รุ่นภายในปี ค.ศ.2025