สิ่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมันรถยนต์ ใส่ใจสักนิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมันรถยนต์

น้ำมันที่ใช้ในการเติมรถยนต์นั้นเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดการเผาไหม้ได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความอันตรายจึงต้องมีการระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก บทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกถึง สิ่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมันรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นได้ ตามบทความนี้ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่คุณไม่ควรทำในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์

น้ำมันกับไฟเป็นสิ่งที่ติดกันง่ายมากที่สุด จึงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์จึงไม่ควรที่จะสูบบุหรี่ เพราะมีความอันตรายเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการจุดบุหรี่ และการเผาไหม้ที่บุหรี่ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้หากถูกไอระเหยของน้ำมันในขณะที่กำลังเติมน้ำมันรถยนต์

ในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์นั้นไม่ควรที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด เพราะสัญญาณของโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำมันจนทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นในขณะเติมน้ำมันรถยนต์ก็ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือหรือไม่ใช้งานใด ๆทั้งสิ้น

ในอดีตนั้นขณะเติมน้ำมันรถยนต์สิ่งที่ควรทำก็คือ การดับเครื่องรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันนี้การดับเครื่องของรถยนต์นั้นอาจเป็นการทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้มากกว่าการติดเครื่องรถยนต์ไว้เสียอีก เพราะรถยนต์มีความร้อนมากจากสภาพอากาศในปัจจุบัน เมื่อดับเครื่องรถยนต์ในขณะที่เติมน้ำมันจะทำให้เครื่องยนต์นั้นมีความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากไอระเหยของน้ำมัน เมื่อทำการติดเครื่องรถยนต์ใหม่อีกครั้งก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้

เรามักจะเห็นป้ายคำเตือนในขณะที่เติมน้ำมันรถยนต์ว่า ห้ามก่อประกายไฟ เพราะประกายไฟสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เนื่องจากประกายไฟกับไอระเหยของน้ำมันนั้นสามารถที่จะทำปฏิกิริยากันจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด เช่น การจุดไฟแช็ก เป็นต้น

ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆรอบตัว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า ของใช้ต่าง ๆเป็นต้น ไฟฟ้าสถิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันตราย เพราะหากไฟฟ้าสถิตไปถูกกับไอระเหยของน้ำมันเข้าจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่สิ่งของเหล่านั้นได้

ติดตามข่าวรถยนต์และเรามีสิ่งที่ควรทำเมื่อลืมกุญแจไว้ในรถยนต์