การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถยนต์ทางไกล

เตรียมตัวก่อนขับรถยนต์ 1

ในปัจจุบันรัฐบาลเริ่มมีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนที่พอมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่บ้างมักจะเรื่องขับรถยนต์ออกท่องเที่ยวไปตามเส้นทางต่าง ๆ ในต่างจังหวัด  อย่างไรก็ตาม ก็มีคนอีกบางกลุ่มที่จำเป็นต้องขับรถยนต์ทางไกลด้วย เพราะอาชีพการงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเซลล์แมน นักธุรกิจที่ต้องติดต่องานด้วยรถยนต์วิ่งรอกไปไกล ๆ หรือพนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้าก็ตาม การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ออกจากทางไกล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในบทความนี้ เราจึงขอแนะนำข้อคิดดีๆ ในการ เตรียมตัวก่อนขับรถยนต์ เป็นระยะทางไกลดังต่อไปนี้

การ เตรียมตัวก่อนขับรถยนต์ ระยะทางไกล

เตรียมตัวก่อนขับรถยนต์ 1

1.เตรียมรถยนต์ให้พร้อม

สิ่งแรกก่อนขับรถยนต์ไปทางไกลที่ไหน แน่นอนว่าคือการเตรียมพร้อมสภาพรถยนต์ที่เราจะขับให้สมบูรณ์พร้อมมั่นใจว่าจะไม่ไปจอดเสียกลางทาง โดยเริ่มจากพื้นฐานอย่าง เบรก เกียร์ น้ำมันเครื่อง ระบบไฟส่องสว่าง และส่วนประกอบต่างๆ ในรถยนต์จะต้องสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และรวมทั้งยางของรถยนต์ก็จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการเดินทางไกลอีกด้วย

2.เตรียมสภาพร่างกายผู้ขับขี่รถยนต์ให้พร้อม

สภาพร่างกายของผู้ที่จะขับขี่รถยนต์นั้น ก็เป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ ผู้ขับขี่รถยนต์มีสภาพแวดล้อมเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่สบายมีอาการเป็นไข้ สายตาไม่ดี ก็อาจจะเกิดอันตรายในระหว่างขับขี่รถยนต์บนท้องถนนอันยาวไกลได้ โดยเฉพาะหากต้องขับขี่รถยนต์ระยะทางไกลที่ใช้ความเร็วสม่ำเสมอติดต่อกันอาจเกิดอาการหลับในง่าย ๆ ควรดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์ก่อนออกเดินทางไปไหน

3.เปรียบผู้ทำหน้าที่ขับขี่รถยนต์ไว้หลายคน

หากต้องเดินทางบนท้องถนนในระยะทางไกลจริงๆ ก็สมควรที่จะมีการเตรียมผู้ขับขี่รถยนต์ไว้เปลี่ยนมือสลับกันขับรถยนต์หลายคน อย่างน้อยก็ 2 คนขึ้นไป เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรับภาระการขับขี่รถยนต์ทางไกลมากจนเกินไป จนอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถยนต์ขึ้นได้

4.เตรียมการเผื่อฉุกเฉิน

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนนั้น แม้ว่าเราจะเปลี่ยนพร้อมมากเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นก็เป็นได้ ควรจะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะมาให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

5.เตรียมเส้นทางขับขี่รถยนต์

หากคุณอยากขับขี่รถยนต์ทางไกลให้ราบรื่น แน่นอนว่าควรจะศึกษาเส้นทางเอาไว้ให้ดี อย่าไปเชื่อเพียงแค่เนวิเกเตอร์ ซึ่งพาหลงในต่างจังหวัดมานักต่อนัก ด้วยเหตุนี้เอง ควรจะศึกษาเส้นทางไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีแผนที่ติดมือเอาไว้ก็ดีถึงจะเดินทางขับขี่รถยนต์ออกต่างจังหวัดได้อย่างราบรื่น

และนี่เองก็เป็นข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญซึ่งควรจะปฏิบัติเตรียมตัวก่อนจะขับขี่รถยนต์ออกต่างจังหวัดทางไกลไปที่ไหนสักที่

// ข่าวรถยนต์ รีวิวรถยนต์ // เปิดตัวรถรุ่นใหม่ // รีวิวBMW //