สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถยนต์ของคุณเสียระหว่างทาง ที่ต่างจังหวัด

ไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดหรือเดินทางเพื่อไปทำงาน และทำธุระต่าง ๆก็ตาม ในการใช้งานรถยนต์ในระยะทางไกล ๆนั้นก็มีโอกาสที่อาจทำให้รถยนต์เกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ ดังนั้นคุณควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถยนต์ของคุณเสียระหว่างทาง ที่ต่างจังหวัดไว้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับคุณในระหว่างการเดินทางที่ต่างจังหวัด คุณจะได้สามารถรับมือกับมันได้อย่างทันท่วงที

สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถยนต์ของคุณเสียระหว่างทาง ที่ต่างจังหวัดอันดับแรกคือ คุณต้องมีสติ ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใด สถานที่ใด การมีสตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะมันจะทำให้คุณสามารถคิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้ และไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอื่น ๆตามมา จากนั้นเมื่อคุณรู้ว่ารถยนต์ของคุณนั้นเกิดการชำรุดเสียหายจนไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้ ให้คุณพยายามนำรถยนต์เข้าข้างทางทันที เพราะจะเป็นจุดที่มีความปลอดภัยมากกว่าจอดอยู่กลางถนน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

เมื่อนำรถยนต์เข้าข้างทางได้แล้ว ให้คุณเปิดไฟฉุกเฉินรถยนต์ทิ้งไว้ เพื่อเป็นการแสดงให้รถคันอื่นทราบว่ารถยนต์ของคุณนั้นกำลังมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ จากนั้นให้คุณอยู่ภายในรถยนต์ หากรถยนต์ของคุณไม่ได้มีอาการเพลิงลุกไหม้หรือมีควันต่าง ๆเกิดขึ้น เพราะพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น เป็นพื้นที่ ๆคุณไม่คุ้นเคย และไม่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณ ดังนั้นอยู่ภายในรถยนต์จะมีความปลอดภัยมากกว่า

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ารถยนต์ของคุณเสียในพื้นที่ ๆคุณไม่ชำนาญทาง เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มาให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ โดยคุณจะต้องบอกตำแหน่งที่คุณกำลังอยู่อย่างชัดเจน โดยอาจสังเกตจากป้ายตามข้างทาง ตึกหรืออาคารต่าง ๆในบริเวณนั้น

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตาม ประกันรถยนต์ยังคงคุ้มครองคุณตลอดการเดินทาง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อรถยนต์ของคุณเสียที่ต่างจังหวัดก็คือ ให้คุณโทรแจ้งกับทางบริษัทประกัน และแจ้งอาการของรถยนต์ และพื้นที่ ๆคุณอยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่บริษัทประกันจะได้ดำเนินการต่าง ๆเพื่อเข้าช่วยเหลือ และนำรถยนต์ของคุณไปเข้ารับการซ่อมแซม

สุดท้ายแล้วก่อนการออกเดินทางไปต่างจังหวัดทุกครั้ง คุณควรที่จะตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในระหว่างการเดินทาง และยังเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับตัวคุณเองอีกด้วย

ติดตามวงการรถ BMW มือสองและติดตามพฤติกรรมที่ไม่ดีในการใช้รถ ใช้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยงใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น